Joka päivä parempia ympäristötekoja

Joka päivä parempia ympäristötekoja

Parannamme Kariniemen Euran tuotantolaitoksella toimintamme vastuullisuutta joka päivä.

Tämän vuoden aikana keskitymme erityisesti tehokkaampaan jäteveden käsittelyyn. Jo nyt olemme parantaneet jäteveden mittariarvojamme 50 prosenttia.

 Pienennämme tänä vuonna huomattavasti myös sähkön ja lämmön kulutusta.

Jätteiden lajittelu on ollut meille Euran tuotantolaitoksella jo pitkään arkinen toimintapa: järjestämme  vuosittain kaikille uusille työntekijöille jätelajittelukoulutuksia. Samalla koulutamme uudelleen myös vanhoja työntekijöitämme. Pystymmekin ohjaamaan jo suuren osan tuottamastamme jätteestä uusiokäyttöön.

Euran tuotantolaitoksella noudatetaan ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Tämän Det Norske Veritaksen myöntämän ympäristösertifikaatin edellytyksenä on jatkuva ympäristömittaritulosten ja toiminnan vastuullisuuden kehittäminen.

Myös kuljetuksilla pyrimme kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän. Kuljetukset kotitiloilta Euran tuotantolaitokselle kestävät enimmilläänkin vain runsaat puoli tuntia.

 Suunnittelemme tuotteiden jakelumme siten, että rekat ovat aina mahdollisimman täynnä.

 Otamme ympäristövaikutukset huomioon myös ostaessamme tuotteita ja palveluita.

Ja tietenkin edistämme myös vastuullista alkutuotantoa  kotitiloilla. Vaadimme, että toimittajat ja muut kumppanit toimivat ympäristön kannalta vastuullisesti.