Kariniemen® kananpojan laskettu hiilijalanjälki on Suomen pienin

Kariniemen® kananpojan laskettu hiilijalanjälki on Suomen pienin

VTT on laskenut Kariniemen® pilottitilojen hiilijalanjäljen. Kariniemen kananpoikien hiilijalanjälki on keskimäärin 2,4 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden *. Laskettu hiilijalanjälki on pienin Suomessa mitatuista. Vuoden 2019 lopulla alkaneessa Kariniemen projektissa on mukana 10 pilottitilaa. Tilojen kanssa rakennetaan toimintatapaa, jonka tavoitteena on hiilineutraali tuotantoketju.

Tilakohtainen laskelma mahdollistaa systemaattisen työn hiilijalanjäljen pienentämiseksi koko Kariniemen® -tuotantoketjussa. Seuraavassa vaiheessa Kariniemen pilottitilat määrittävät asiantuntijoiden avustuksella toimenpiteet oman tilansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi entisestään. Tilojen apuna ovat Agrofood Ecosystem® -verkoston kumppanit, joiden avulla tiloille luodaan omat ilmastoreseptit.

Tavoitteenamme on Kariniemen-ketjun hiilineutraalius. Uusiutuvan energian määrä tiloilla on suuri, joten energian käytöstä aiheutuvat päästöt ovat pienet. Peltoviljely on valittu keskeiseksi kehityskohteeksi, koska tilakohtaisen hiilijalanjäljen pienentämisessä pellon satotason nostaminen, talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen ja täsmälannoitus ovat tilan hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä tekijöitä. Kariniemen pilottitilat testaavat erilaisia tilan tarpeisiin soveltuvia toimenpiteitä. Pilottitilat saavat käyttöönsä myös tekniikkaa, jonka avulla pellon hiilensidontaa voidaan todentaa.

Broilerituotannon hiilijalanjälkilaskenta perustuu kansainvälisiin ISO-standardeihin ja IPCC:n suosituksiin. Laskennassa on käytetty suomalaisia ja tilakohtaisia lähtötietoja. Laskenta kattaa broilerituotannon arvoketjun vanhempaissukupolven kasvatuksesta lähtien teurasvalmiiseen broileriin sisältäen rehuntuotannon, lantajärjestelmän, energian, kuivikkeen ja kuljetusten ilmastovaikutukset. Merkittävimmät päästöt muodostuvat lintujen ruokinnasta, mitä varten kerättiin tietoja tilojen omasta viljelystä ja teollisten ostorehujen tuottajilta” kertoo tutkija Katri Behm VTT:ltä.

Kariniemen tekee laaja-alaista työtä ympäristövaikutustensa pienentämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. Vastuullisuustyön keskeisiä tavoitteita ovat kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen terveellisillä, laadukkailla, vastuullisesti tuotetuilla ja hyvän makuisilla tuotteilla.

* Laskenta perustuu ISO-standardoituihin menetelmiin ja IPCC:n laskentaohjeisiin ja tulokset ilmoitetaan massa-allokoituina kg CO2e / kg elopainoa. Laskennassa on huomioitu mm. seuraavat kasvihuonekaasut: CO2, CH4, N2O.