Osallistu arvontaan!

Kolme vuosikymmentä sitten Kariniemen kotitiloilta saapuivat kauppoihin uudenlaiset, hunajamarinoidut kananpojan suikaleet. 

Herkuttelijat ympäri Suomen ihastuivat niiden helppokäyttöisyyteen, keveyteen ja ennen kaikkea mainioon makuun. Klassikko oli syntynyt.

Hunajamarinadi 30 vuotta -arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää:

HKScan Finland Oy, y-tunnus 19514589, osoite: Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt, jotka syöttävät tuotepakkauksessa olevan koodin kampanjasivustolle, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta hylätä arvonnasta henkilöt, jotka rikkovat näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on nimen, sähköpostiosoitteen ja kotiosoitteen antaminen sekä arvonnan sääntöjen hyväksyminen.

3. Kampanja-aika

Kampanja- ja osallistumisaika alkaa 27.12.2021 ja päättyy 30.4.2022.

4. Osallistuminen

Arvontaan osallistutaan syöttämällä tuotepakkauksessa oleva arvontakoodi sekä jättämällä yhteystiedot osoitteessa kariniemen.fi/arvonta. Arvonta suoritetaan kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken. Kilpailuun osallistuminen edellyttää tuotteen ostamista.

Osallistumalla arvontaan osanottaja vakuuttaa tutustuneensa näihin sääntöihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

HKScan Finland Oy ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

5. Palkinto

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl pikapalkintoja kuukausittain (30 euron arvoinen tuotelahjakortti). Lisäksi kampanjan päätyttyä arvomme pääpalkintona kaikkien osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken sähköpyörän (arvo noin 3000 euroa).

6. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen luovutus

HKScan Finland Oy arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan 15.5.2022 mennessä. Palkinnon toimittamista varten voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa HKScan Finland Oy:lle palkinnon lunastamista varten.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon tai on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta (esim. teknisestä virheestä johtuvasta) syystä voida toimittaa voittajalle viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. HKScan Finland Oy:llä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto toimitetaan voittajalle postitse. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. HKScan Finland Oy voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettua palkintoa takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja ymmärtää ja hyväksyy, että HKScan Finland Oy voi julkaista hänen etunimensä ja paikkakunnan HKScan Finland Oy:n tiedotus- ja markkinointimateriaalissa, kuten internet-sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

HKScan Finland Oy ei vastaa vahingoista, joka aiheutuu osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.

7. Arpajaisvero

HKScan Finland Oy vastaa palkinnosta mahdollisesti aiheutuvasta arpajaisverosta.

8. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa HKScan Finland Oy:n sekä arvonnan yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

10. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään arvonnan yhteydessä HKScan Finland Oy:n kuluttajien tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ensisijaisesti markkinointi ja arvontojen tai kilpailujen järjestäminen. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä HKScan Finland Oy:n kuluttajien tietosuojaselosteelta.

11. Muut ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. HKScan Finland Oy pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.